Værdikortlægning

Jammerbugt Kommunen er opdelt i 17 forskellige landskabskarakterområder. Inden for hvert af områderne er der udarbejdet en værdikortlægning , hvor de lokale frihedsgrader i forhold til jordbrugserhvervet er gennemgået. Vurderingen af de forskellige frihedsgrader er foretaget på tre niveauer: "området generet", "jordanvendelsen" og "bygninger". Værdikortlægningen er med til at tegne et billede af, hvilke arealer, der har høj frihedsgrad og dermed store muligheder for ændring og planlægning, både for kommunen og landbrugserhvervet selv. Modsat vil arealer med lav frihed vise, at arealerne kan bruges til landbrug men, at belastningen fra det nuværende brug måske kan ikke ændres i væsentlig grad.

Område 1, Thorup

Område 2, Gøttrup

Område 3, Bygholm Vejle

Område 4, Svinkløv

Område 5, Brovst- Fjerritslev

Område 6, Blokhus

Område 7, Lundergård Mose

Område 8, Sandmosen

Område 9, Nørre Økse

Område 10, Limfjorden

Område 11, Saltum

Område 12, V. Hjermitslev

Område 13, Pandrup

Område 14, Ryå

Område 15, Birkelse Hgd.

Område 16, Store Vildmose

Område 17, Aabybro