Forsyningssituationen

I Jammerbugt Kommune indvindes der vand fra 43 almene vandværker og det kommunalt ejede Langdal Vandværk. 

Hertil kommer indvinding til enkelte industrier og omkring 395 private brønde og boringer, der hver forsyner en eller få husholdninger.

Langdal vandværk