22.O4 - Jetsmark Hallen, Skole mv.

10246966

loading image
Henter kort...
static-map
 • Status

  Vedtaget

 • Plannummer

  22.O4

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde

  12

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Området kan anvendes til offentlige formål som skole, idrætsanlæg, klubhuse, sundhedshus, herunder lægehus eller lignende.

 • Bebyggelsens omfang

  Ved en lokalplanlægning skal der tages hensyn til kirken, f.eks. ved udlæg af delområder/byggefelter og regulering af byggehøjde.

 • Specifik anvendelse

  Område til offentlige formål

  Sports- og idrætsanlæg

  Uddannelsesinstitutioner

  Sundhedsinstitutioner

22.O4 - Jetsmark Hallen, Skole mv.

Generelle rammer Link