5.6.4 Cykel-og naturstier

Statisk kort

5.6.4 Cykel-og naturstier

Jammerbugt Kommunes overordnede stinet fremgår af kortet. Stinettet skal opretholdes og udbygges til gavn for mobilitet, sundhed og naturoplevelser.

Ved administration og planlægning skal der arbejdes for at skabe sammenhæng i stinettet.

Stinettet i det åbne land består hovedsageligt af cykelstier langs gennemfartsvejene, regionale rekreative stier og stier i det åbne land.

Cykelstierne er typisk anlagt i forbindelse med vejnettet, enten som egentlige cykelstier eller som cykelbaner. Formålet med disse stier er at forbinde alle de vigtigste mål i lokalområderne: hjem, arbejde, skole, indkøbssteder og fritidsfaciliteter.

Jammerbugt Kommune rummer et stinet, som giver mulighed for naturoplevelser og sikker pendling på cykel og gåben. Stiforbindelser rummer stort potentiale for oplevelser, turisme, daglig motion og sundhed.