3.2 Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger er bygninger, som enten besidder væsentlige, arkitektoniske kvaliteter eller har en kombination af gode, arkitektoniske kvaliteter, betydning i bymiljøet og kulturhistorisk værdi. Bevaringsværdige bygninger udpeges i en kommuneplan og eventuelt i en lokalplan eller byplanvedtægt.