1.1.3 Strategisk planlægning for landsbyer

I Jammerbugt Kommune tager metoden for at skabe udvikling i lokalsamfundene afsæt i det lokale strategisk arbejde med formuleringen og realiseringen af lokalsamfundenes individuelle udviklingsplaner. I processen med udviklingen af LUP’erne finder lokalsamfundene sin særegen identitet og sætter de lokale ressourcer i spil i samarbejde med Jammerbugt Kommune således, at det er attraktivt at leve og bosætte sig i lokalsamfundet – det sikres ved:

• At vi udvikler og samarbejder om realiseringen af LUP’erne med lokalsamfundene.
• At vi afholder ildsjæleakademier med aktuelle temaer.
• At vi støtter lokalsamfund og foreninger i udvikling og finansiering af projekter.
• At vi sikrer vidensdeling mellem lokalsamfundene og finder inspiration udefra.
• At vi forankrer indsatsen og samarbejdet i Landdistriktsrådet.
• At vi har fokus på indsatsen Liv i by, skole og lokalsamfundet.

Det har stor betydning, at det er godt at leve og virke i alle Jammerbugt Kommunes lokalsamfund. Derfor har landdistriktsudvikling en høj prioritet hos kommunalbestyrelsen.

I arbejdet med udviklingen af vores lokalsamfund er vi meget bevidste om, at de lokale kræfter - Ildsjæle - er afgørende i arbejdet med at implementere landdistriktspolitikken og skabe udvikling og bosætning i lokalsamfundene.

Målet med landdistriktsindsatsen i Jammerbugt Kommune er gennem en strategisk tilgang at skabe de bedste rammer og værktøjer, for at lokalsamfundene kan udvikle sig samt arbejde aktivt med at skabe øget bosætning.

Landdistriktsudvikling sker i et tæt samarbejde mellem lokalsamfund og politikere, hvor det fælles grundlag for udvikling er den lokale udviklingsplan, også kaldet LUP, samt en stærk lokalorganisering, som fungerer som en indgang til lokalsamfundet. Samtidig har vi én indgang til kommunen for lokalsamfundene, som sikrer, at lokalsamfundene hurtigt blive guidet til den rette medarbejder og får svar på sine spørgsmål.

Det er derfor et fokuspunkt, at lokalsamfundene gennem arbejdet med formuleringen og realiseringen af sin LUP finder sin identitet og sætter de lokale ressourcer i spil således, at det er attraktivt at leve og bosætte sig i alle lokalsamfund og der dermed er liv i landdistrikterne.

Strategiske lokaleudviklingsplaner
Hvert lokalsamfund i Jammerbugt Kommune har en lokaludviklingsplan. Hvert andet år revideres den lokaleudviklingsplan på møder i lokalsamfundet med deltagelse af politikere og forvaltning.

Den lokale udviklingsplan indeholder:

  • En beskrivelse af lokalområdet
  • En vision for udviklingen af lokalområdet
  • En beskrivelse af den lokale organisering
  • En kort beskrivelse af de konkrete handlinger som skal føres til en realisering af visionen.

Det er lokalt man har ansvaret for at handlingerne realiseres, forvaltningen bidraget med hjælp og vejledning til realiseringen af projekter, ligesom det er muligt at søge støtte til realiseringen af projekterne hos de lokale Kultur- og Landdistriktsmidler eller gennem an-lægspuljen. De lokale udviklingsplaner ses her.