Generelle rammer

Kommuneplanens generelle rammer er et overordnet lag af bestemmelser, der på et generelt plan fastsætter en række forhold vedrørende anvendelse og bebyggelse. De generelle rammer er som oftest uddybet i den specifikke ramme for et område, men i tilfælde hvor de specifikke rammer ikke beskriver alle forhold gælder de generelle rammer og byggelovgivningen.

Det er altid ordlyden af den specifikke rammetekst, der er gældende for det enkelte rammeområde. Det betyder, at en specifik ramme både kan skærpe og lempe forholdene i de generelle rammer. En tilsidesættelse af de generelle rammer, vil altid ske på baggrund af en konkret sag og planlægning herfor.