Arealudlæg

Nedenfor er vist et skema med oversigt over arealudlæg til mulighed for at investere og bygge nyt.

Arealstørrelserne er angivet som nettoarealer idet der i de enkelte planområder kan være arealer der er nye, udvides, reduceres eller helt udgår af planlægningen. Arealerne er med andre ord forskellen mellem udlæg i Helhedsplan17 og Kommuneplan21.

Plandistrikt Boliger (ha) Erhverv (ha) Blandet bolig og erhverv (ha) Offentligt (ha) Sommerhuse (ha)
           
Aabybro 23,03 -2,3      
Fjerritslev   0,78   -1,02  
Pandrup 4,93     -1  
Brovst   2,12   -2,84  
Hune-Blokhus 2,6     -4,34  
Arentsminde   -6,12      
Bejstrup   5,74* -1,51    
Biersted 7,58        
Birkelse-Ryaa 16,15        
Gjøl          
Gøttrup          
Halvrimmen          
Hjortdal          
Ingstrup   -11,28      
Kaas 0,5     -4,78  
Klim          
Lerup          
Moseby          
Nørhalne 12,25 9,99      
Saltum -2,64 -0,68      
Skerping          
Skovsgård   -0,83   3,01  
Skræm          
Torslev-Attrup          
Tranum          
Trekroner     -0,59    
V. Hjermitslev -1,1        
V. Torup          
Øland          
I alt 63,3 ha

-2,58 ha

-2,1 ha -10,97 ha 0 ha

Skematisk oversigt over nettoudlæg af arealer til hhv. bolig, erhverv, bl. bolig/erhverv, offentlig og sommerhuse.

Som det fremgår af oversigten udlægges der flest nye boligarealer ud i hhv. Aabybro, Birkelse-Ryaa, Biersted og Nørhalne. Byerne ligger i Jammerbugtens vækstakse mellem Aalborg og Blokhus.

De største udlæg til erhverv findes i hhv. Bejstrup og Nørhalne. Arealet i Bejstrup hænger sammen med Bejstrup Maskinstation. Arealet i Nørhalne ligger nord-øst for byen.

Der er udpeget 2 nye sommerhusområder i hhv. Tranum ved Strandvejen og Ingstrup ved Trudslevvej.

* Ved Bejstrup udvides et eksisterende erhvervsområde med ca. 5,74 ha. Se planmæssig begrundelse i redegørelsen til retningslinje 2.4.1.