1.1.8 Byudvikling og nærrekreative områder

Byudvikling skal sikre og fremme de grønne områder, grønne kiler i og ved byerne samt bynære skove.

Byggeri og anlægsvirksomhed må ikke reducere byers nærrekreative områder, eller adgang hertil, til skade for befolkningens friluftsliv, sundhed og velfærd. Hvis det ikke er muligt at undgå reduktion i byernes grønne områder, skal der findes alternative løsninger og erstatningsarealer. I den forbindelse er det vigtigt at se på den grønne struktur som en helhed, der indgår i en samlet planlægning for en bys grønne struktur og nærrekreative muligheder.

Der bør også ses på mulighederne for etablering af bynære skove, samt mulighed for kombistier for gående, cyklende og ridende. Normalt vil de grønne områder blive søgt sikret gennem planlægning.