Særligt i forhold til BNBO

Omkring de almene vandværksboringer er der udlagt BoringsNæreBeskyttelsesOmråder (se kort nedenfor). Disse områder repræsenterer de dele af magasinerne, hvor grundvandet er op til et år om at strømme hen til boringerne. Inden for BNBO bør man være særligt forsigtig med at placere aktiviteter, der kan forurene grundvandet. Der er for øjeblikket ingen konflikt mellem de udpegede BNBO'er og kommuneplanen. Boringerne og deres BNBO ligger både inde i og udenfor byzone.

Skulle der optræde konflikter, vil Jammerbugt Kommune vurdere den konkrete trussel hver gang der udlægges nye kommuneplanrammer eller tilsvarende.

 

Statisk kort