5.7.4 Landingspladser

Statisk kort

5.7.4 Landingspladser

Udbygning af landingspladser og tilknyttet erhverv i Thorupstrand og Slettestrand skal ske på baggrund af en samlet planlægning, og med respekt for den kystnære beliggenhed.

I Thorupstrand ligger en af Danmarks største kystfiskerlandingspladser, hvor fiskekutterne trækkes op på stranden, og hvor fisken landes og pakkes i det nærliggende fiskepakhus. Fiskeriet fra Thorupstrand sker ud fra skånsomme og bæredygtige principper, hvor der tages hensyn til havmiljøet. Erhvervet har stor betydning for både kommunen og regionen, og det er vigtigt at erhvervet sikres rammer for fremtidig erhvervsudvikling.

I Slettestrand ligger et bådebyggeri og kystkulturcenter, som er indrettet i den gamle redningsstation, og fungerer som et aktivt center omkring restaurering, nybygning, kopibygning, vedligeholdelse, udforskning, formidling, uddannelse og sejlads med havbåde og andre bådtyper i traditionen af klinkbyggede fartøjer. Bådebyggeriet har stor, lokal betydning, og skal i høj grad tænkes sammen med fiskeriaktiviteterne i Thorupstrand. Erhvervet i Thorupstrand har stor fordel ved den nærliggende ekspertise til reparation og vedligehold af fiskerflåden. Derfor er det ligeledes vigtigt, at der sikres rammer for udvikling af erhvervet på Slettestrand.

Begge pladser er omfattet af strandbeskyttelse/klitfredning, og enhver form for planlægning skal ske i samarbejde med den statslige myndighed på området.