1.1.1 Byrollemønster

Statisk kort

1.1.1 Byrollemønster

Byerne i kommunen inddeles i hhv. hovedbyer og landsbyer, jf. kortet.

Aabybro, Brovst, Fjerritslev, Hune-Blokhus og Pandrup er hovedbyer.

Byernes placering i bymønsteret har betydning for placering af nye arealer til byudvikling, placering af offentlig service mv.

Jammerbugt Kommune består af både større og mindre bysamfund, der alle er forskellige i størrelse, serviceindhold og deres funktion. Byerne er inddelt i et hierarkisk system kaldet ”byrollemønster”. Byrollemønsteret er en hierarkisk inddeling af kommunens byer på baggrund af byernes størrelse, funktioner, forudsætninger og potentialer. Byrollemønsteret er en prioritering af, hvor der kan ske byvækst, og byrollemønsteret angiver dermed Kommunalbestyrelsens prioritering af de enkelte byers rolle i kommunen.

Byrollemønsteret indeholder fem hovedbyer samt en række landsbyer af forskellig størrelse og karakter.