1.1.7 Byudvikling i højt prioriterede landbrugsområder

Ved inddragelse af arealer til byudvikling skal der inden inddragelsen foretages en vurdering af landbrugets udviklingsmuligheder.

De højt prioriterede landbrugsarealer er fastlagt i kapitel 2.5 Landbrug og er følgende:

  • Område 2, Gøttrup
  • Område 5, Brovst-Fjerritslev
  • Område 9, Nørre Økse
  • Område 12, V. Hjermitslev
  • Område 15, Birkelse Hgd.

Byudvikling i nærheden af landbrug kan begrænse landbrugenes udviklingsmuligheder. De typiske gener som støv, støj, lugt og fluer skal søges undgået ved at have afstand mellem landbrug og by. Inden der inddrages arealer inden for 1.000 meter fra eksisterende store landbrug, skal der derfor laves en vurdering af, om det vil påvirke de pågældende landbrugs mulighed for at udvikle sig.

Arealforbruget af landbrugsjord ved byudvikling skal søges begrænset, og der skal tages hensyn til jordbrugets fortsatte driftsmuligheder og struktur.