1.2 Detailhandel

Jammerbugt Kommune fastlægger centerstrukturen og retningslinjer for udviklingen af detailhandlen i kommunen. Planlægningen er med til at sætte rammerne for handelslivets udvikling. Med detailhandelsplanlægningen medvirker Jammerbugt Kommune til at sikre, at omfanget af arealer til detailhandel er tilstrækkeligt set ift. planperioden, at arealerne har den rigtige beliggenhed.

Spændende handelsbyer med liv på torve og i handelsgaderne skal føre til, at flere handler lokalt. Øget gensidigt produktkendskab og samarbejde på tværs mellem handelsbyerne skal øge omsætningen.

Jammerbugt Kommune fastlægger detailhandelsstrukturen samt retningslinjer for udviklingen af detailhandlen i kommunen.