1.2.7 Turistattraktioner mv.

I tilknytning til fritliggende turistattraktioner, tankstationer, stadioner og lign., der ligger udenfor de afgrænsede bymidter, kan der udlægges arealer til butikker.
Den maksimale størrelse af den enkelte butik skal tilpasses kundestrømmen til turistattraktionen og må maksimalt være 500 m².

De butikstyper, retningslinjen omhandler, er karakteriseret ved at være mindre butikker, hvor butikken ikke er det primære formål. Butikken skal servicere de kunder, som benytter den særlige servicefunktion, som butikken etableres i tilknytning til.

Kravet om fritliggende turistattraktioner betyder ikke, at turistattraktionen ikke må ligge i tilknytning til en by.

Der skelnes ikke mellem butikker med adgang for offentligheden og butikker, som kun har adgang for den primære funktions betalende gæster.

De butikker, der etableres i tilknytning til de nævnte servicefunktioner, skal i omfang tilpasses kundekredsen samt det vareudbud, der er naturligt forekommende i denne type af butikker. Butikkernes størrelse skal altså afspejle den sekundære funktion, den har og kan i øvrigt maksimalt være 500 m².