Kulturhistorie

Kulturhistorie er spor i landskabet, der afsættes ved menneskers aktiviteter både på landet og i byerne. Den fælles historie, som herved kan aflæses i landskab og i bebyggelser, har betydning for befolkningens tilknytning til Nordjylland og til Jammerbugt Kommune, og det tiltrækker samtidig turister. Der er en forpligtigelse til at sikre kulturhistorien for eftertiden.

Jammerbugt Kommune har gennem 2016-2017 deltaget i projektet "Screening af kulturmiljøer" som er udarbejdet af Arkitektskolen i Aarhus. Arbejdet fra deltagelse i projektet "Screening af kulturmiljøer" har dannet grundlag for revision af kommuneplanens retningslinjer vedr. kulturhistorie.