4.2.8 Overnatningsmuligheder

Etablering eller udvidelse af overnatningsmuligheder i form af til nye hoteller, feriecentre, feriebyer, vandrerhjem og kroer skal placeres i ferie- og fritidsområder, i tilknytning til hovedbyer eller lokalbyer.

Placeringen skal ske på baggrund af sammenhængende turistpolitiske overvejelser og dokumentation af behovet for nye overnatningsmuligheder.

Ved etablering af nye eller udvidelse af eksisterende hoteller, feriecentre, feriebyer, vandrerhjem, kroer og pensionater skal størrelsen vurderes i forhold til omgivelserne.

Der kan ikke etableres hoteller og lignende inden for kystnærhedszonen, men der er muligheder for at etablere overnatningssteder inde i landet på baggrund af en konkret planlægning. Placering af nye overnatningsanlæg skal ske i tilknytning til kommunens bymønster eller eksisterende ferie- og fritidsområder, således at der ikke sker en spredning af bebyggelse i det åbne land. Ny overnatningsmuligheder kan understøtte den dagligvareservice, som findes i de pågældende byer. For at ferieanlæggene ikke skal blive for dominerende skal de tilpasses byernes størrelser og indpasses i landskabet. Dog kan der i det åbne land efter konkret vurdering etableres overnatningsmuligheder med op til 10 værelser inden for eksisterende bygningsrammer.

Der skal altid foretages en konkret vurdering om hvorvidt der kan etableres eller udvides overnatningsmuligheder et pågældende sted. Der skal blandt andet tages hensyn til lokalbefolkningen, landskabet, naturen eller kulturmiljøet. I kommuneplanrammer og lokalplanbestemmelser skal anlæggenes størrelse angives i antal enheder eller sengepladser. Størrelsen på overnatningsmuligheder skal i udgangspunktet harmonier ved størrelsen på byen, som det ligger i tilknytning til.