5.6.6 Trafiksikkerhedsplan

Jammerbugt Kommunes trafiksikkerhedsplan opdateres og revideres løbende.

Med udgangspunkt i ulykkesstatistik, borgerhenvendelser fra farlige situationer og færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan reviderer Jammerbugt Kommune løbende trafiksikkerhedsplanen med henblik på at forbedre sikkerheden på kommunens vejnet.