3.4.1 Aggersborg Vikingeborg - fjernbufferzone

Statisk kort

3.4.1 Aggersborg Vikingeborg - fjernbufferzone

Fjernbufferzonen til Aggersborg Vikingeborg skal friholdes for vindmøller på 25 meter og derover.

Eksisterende vindmøller inden for fjernbufferzonen kan blive stående og repareres/vedligeholdes, og der kan vedtages lokalplanlægning herfor, bl.a. til eventuel retlig lovliggørelse og regulering af de eksisterende vindmøller. Der kan ikke ske genopførsel med nye møller.

Fjernbufferzonen er udpeget for at sikre, at den primære fjerne visuelle oplevelse fra Aggersborg Vikingeborg er Limfjorden og de modstående kyster. At disse fremstår uforstyrret, og klart opfatteligt uden forstyrrende elementer som vindmøller.

I dag planlægges udelukkende for meget store vindmøller, som har en stor visuel påvirkning på meget store afstande, hvorfor arealudlægget er meget stort.

Fjernbufferzonen skal friholdes for vindmøller på 25 meter og derover.

Eksisterende vindmøller inden for fjernbufferzonen kan blive stående og repareres/vedligeholdes, og der kan vedtages lokalplanlægning herfor, bl.a. til eventuel retlig lovliggørelse og regulering af de eksisterende vindmøller.

Tilstedeværelsen af de eksisterende møller, herunder en retlig lovliggørelse heraf, er således ikke i materiel strid med den konkrete beskyttelse af lokaliteten.

Zonen afgrænses af en cirkel på ca. 4,5 km fra Aggersborg Vikingeborg, Løgstørvej mod sydøst, Bjørnstrup Å mod syd og kystlinjen, samt Livø. Vandfladen mellem de to kyster er ligeledes inkluderet i udpegningen.

Retningslinjen omhandler kun nye vindmøller på 25 meter og derover, og medfører ikke en stramning i administrationen af de eksisterende retningslinjer i kommuneplanen inden for fjernbufferzonen.