4.2.1 Turismestrategi

Turismestrategien beskriver de sammenhængende turistpolitiske overvejelser i Jammerbugt Kommune.

Jammerbugten er Nordjyllands største turistdestination målt på antal overnatninger. Jammerbugten skal fortsat være Nordjyllands største turistdestination – med fokus på udvikling af bæredygtige oplevelsesmuligheder

Målsætningen understøttes af en årlig konkret handlingsplan, som udarbejdes af Erhvervs-og Turistrådet, der i 2021 fokuserer særligt på følgende indsatser:

  • I Destination Blokhus vil der være fokus på videreudvikling af eventhjulet med henblik på at fastholde nuværende markedsposition samt bidrage til yderligere sæsonforlængelse på destinationen.
  • I Slettestrand-Thorupstrand vil der bl.a. være fokus på at skabe et stærkt lokalt netværk med det for øje at skabe synergi mellem de tilbud der allerede foreligger samt udvikle nye fælles initiativer og events på tværs af aktørerne, hvor også bæredygtighed har stort fokus.

Sammenhængende turistpolitiske overvejelser er Kommunalbestyrelsens vurdering af, hvor og i hvilket omfang ferie- og fritidsanlæg kan lokaliseres i kystnærhedszonen. Det retslige grundlag findes i Lov om Planlægning § 5b, der fastsætter, at ferie- og fritidsanlæg inden for kystnærhedszonen skal lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større eksisterende ferie- og fritidsbebyggelser.

Det er en politisk proces og beslutning at afveje de forskellige interesser i forbindelse med udarbejdelsen af kommunens turismestrategi. De kommunale turistpolitiske overvejelser skal tage udgangspunkt i både nationale forventninger til turismeudviklingen og de regionale vurderinger af udviklingsmuligheder.
Planlægning for nye anlæg og udviklingsmuligheder for eksisterende anlæg skal medvirke til:

  • at øge og forbedre områdets attraktivitet,
  • at gøre Jammerbugt Kommune attraktiv for turismeinvesteringer og
  • at forbedre beskæftigelsesmulighederne i kommunen.

Nye investeringer i ferie- og fritidsanlæg skal også bidrage til, at allerede foretagne investeringer i sommerhuse, infrastruktur mv. udnyttes bedre og gerne i et samspil med kulturtilbud, sports- og uddannelsesaktiviteter, naturoplevelser mv.

Sammenhængende turistpolitiske overvejelser ses her.