3.4 Aggersborg Vikingeborg

Aggersborg Vikingeborg ligger i Vesthimmerlands Kommune. Aggersborg Vikingeborg er sammen med de fire andre danske ringborge fra vikingetiden optaget på den danske tentativliste til UNESCO Verdensarv. Det betyder, at vikingeborgene har potentiale til at blive udpeget som Verdensarv. Der arbejdes på en serienominering med de fem danske ringborge Aggersborg, Fyrkat, Borgring, Nonnebakken og Trelleborg for at blive udpeget som Verdensarv.

For at sikre udpegningsgrundlaget for Aggersborg Vikingeborg, er der udpeget en nærbufferzone og en fjernbufferzone med tilhørende retningslinjer. Fjernbufferzonen rækker ind i Jammerbugt Kommune. Sammenhængen mellem Aggersborg Vikingeborg og modstående kyster sikres, således den primære visuelle oplevelse fra Aggersborg Vikingeborg fortsat vil være vandet og kysterne.

Ligeledes er Aggersborg Vikingeborgs beliggenhed i landskabet vigtig. Ringborgen fremstår tydeligt i forbindelse med landskabet og kysten, og man fornemmer at placeringen var et strategisk vigtigt punkt, da den blev opført.
Ringborgene er på den danske tentativliste, fordi de er de mest exceptionelle anlæg fra vikingetiden i Skandinavien. Borgene er bygget omkring år 980 og vidner om et veludviklet politisk magtapparat. De er alle karakteriseret ved en ringvold med tilhørende voldgrav og fire overbyggede portåbninger.

Aggersborg, Borgring, Fyrkat, Nonnebakken og Trelleborg repræsenterer de mest fremtrædende arkæologiske vidnesbyrd og monumentale anlæg fra vikingetiden i det nuværende danske område. Med deres storslåede karakter og ensartede geometriske opbygning, er de enestående, og derfor verdensarvskandidater. Borgene spillede også en afgørende rolle i forbindelse med ’samlingen af riget’, der refereres til på Jellingstenen. De er derfor del af den langvarige proces, der førte til integrering af Norden i det europæiske kulturfællesskab og dannelsen af de skandinaviske stater.

Bufferzoner
For at sikre Aggersborg Vikingeborg som verdensarvssted, udlægges der bufferzoner i Jammerbugt og Vesthimmerlands kommuners kommuneplaner, så udpegningsgrundlaget ikke krænkes eller forringes.

Nærbufferzonen
Nærbufferzonen (kun placeret i Vesthimmerlands Kommune) og fjernbufferzonen har forskellige retningslinjer og restriktioner.

Det er vigtigt, at det er oplevelsen af fjorden, som fortsat fremover er det primære blikfang, når man besøger ringborgen, da fjorden i vikingetiden var en hovedfærdselsåre, og at placeringen af Aggersborg Vikingeborg var militært strategisk i forhold til denne. Stedet ligger ved den gamle forbindelse mellem Limfjorden og Jammerbugten, så man kunne sejle direkte fra Limfjorden ud i havet, og lige hvor Limfjorden bliver helt smal ved Aggersund, så man fra stedet let kunne kontrollere farvandet.

Fjernbufferzonen
Fjernbufferzonen er udpeget for at sikre, at den primære fjerne visuelle oplevelse fra Aggersborg Vikingeborg, er Limfjorden og de modstående kyster. At disse fremstår uforstyrret, og klart opfatteligt uden forstyrrende elementer som vindmøller.

I dag planlægges udelukkende for meget store vindmøller, som har en stor visuel påvirkning på meget store afstande, hvorfor arealudlægget til fjernbufferzonen er meget stort.

Eksisterende vindmøller inden for fjernbufferzonen kan blive stående og repareres/vedligeholdes, og der kan vedtages lokalplanlægning herfor, bl.a. til eventuel retlig lovliggørelse og regulering af de eksisterende vindmøller.

Zonen afgrænses af en cirkel på ca. 4,5 km fra Aggersborg Vikingeborg, Løgstørvej mod sydøst, Bjørnstrup Å mod syd og kystlinjen, samt Livø. Vandfladen mellem de to kyster er ligeledes inkluderet i udpegningen.