1.2.4 Område til enkeltstående butik

Statisk kort

1.2.4 Område til enkeltstående butik

Der kan planlægges for detailhandel i form af enkeltstående butikker inden for den på kortet angivne afgrænsning af et område til enkeltstående butik.

Der er udlagt et område til en enkeltstående butik i et område mellem Hjortdal og Slettestrand.

Af skema 1.1 fremgår den samlede arealramme til detailhandel og de maksimale butiksstørrelser for området til en enkeltstående butik.