Byer & Byudvikling

Dette afsnit indeholder principper for lokalisering af afgørende funktioner som offentlig service, detailhandel, arbejdspladser, boliger og dermed byvæksten generelt set.

Byudviklingen sker i de største byer med mange parcelhuse. Disse byer rummer velfungerende parcelhusområder og bykerner med butikker, service, kollektiv trafik og et bredt udbud af lejeboliger. Det er Aabybro, Fjerritslev, Pandrup, Brovst, Kaas, Biersted, Nørhalne, Hune-Blokhus og Gjøl. Disse byer skal være børnevenlige, pæne og attraktive, så de kan danne en tryg base for familier. Der skal være gode rammer for at pendle til arbejdspladser og fritidsinteresser.

Byudvikling foregår både ved omdannelse og fornyelse af eksisterende byområder, og ved udlæg af nye områder til bebyggelse i byernes kant. Den gode byudvikling sikrer løbende udbygning og vedligeholdelse af byernes kvaliteter, samtidigt med at byernes udvidelse sker i overensstemmelse med interesserne for bl.a beskyttelse af grundvand, kystnærhedszonen, naturen samt udnyttelse af råstofressourcer.

Planlægningen for detailhandel skal skabe rammerne for, at byernes handelsliv fortsat har udviklingsmulighed med dagligvare- og udvalgsvarebutikker.