1.2.6 Aflastningsområde

Statisk kort

1.2.6 Aflastningsområde

Der kan planlægges for detailhandel i form af udvalgsvarebutikker og butikker med særlige pladskrævende varegrupper inden for den kortet angivne afgrænsning af aflastningsområdet i Aabybro.

Der er udlagt et aflastningsområde ved Teknologiparken i Aabybro.

Af skema 1.1 fremgår den samlede arealramme til detailhandel samt maksimale og minimale butiksstørrelser for aflastningsområdet.