Uudnyttede erhvervsarealer

Det udtages ca. 3,6 ha uudnyttet erhvervsareal ved Bøgebakker i Brovst. Der er etableret et Friplejehjem på arealet.

Der er ikke andre uudnyttede erhvervsarealer i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller områder med drikkevandsinteresser i OD i Jammerbugt Kommune.