2.5.7 Område 7, Lundergård Mose

I dette område skal landbruget underordne sig de væsentlige naturinteresser.

I den vestlige del af området skal landbruget underordne sig de væsentlige ferie- og fritidsinteresser.

Jordbrugserhvervet er svært at sikre som værdifuldt i dette område. Området har i dag ikke uvæsentlige landbrugsinteresser, da der er to forholdsvis store landbrugsejendomme. Området er klimafølsomt, idet det er lavt beliggende, og det er et pumpet område, som holdes tørt. Jordbrugserhvervet kan udvikles, men der skal tages højde for mosen. Der er lav frihedsgrad i forhold til afstrømning til Limfjorden i henhold til de nuværende statslige modelberegninger. Bebyggelse er vanskelig i området pga. bundforholdene. Landbrugsbyggeri er bedst i den nordøstlige del, da området her er højere beliggende. Fra området er der jf. de nuværende statslige modelberegninger stor udvaskning af kvælstof, da jordtypen består af mose (Litorina-aflejringer). Der er ligeledes områder med beskyttet natur.

Den vestlige del af området grænser op til store sommerhusområder ved Rødhus. I zonen mellem de to områder er ferie- og fritidsinteresserne væsentlige.