5.5.4 Affaldshåndtering

Enfamilieboliger, herunder sommerhuse, i hele kommunen skal som udgangspunkt have individuelle affaldsløsninger, da det giver den bedste service og det bedste resultat for affaldshåndteringen og genanvendelsen.

Ved flerfamilieejendomme kan fællesløsninger være den bedste løsning, og der skal i disse tilfælde sikres god tilgængelighed, både i forbindelse med borgernes aflevering af affald i fællesløsningen og ved indsamling af affaldet.

Fællesløsninger kan også være en mulighed i sommerhusområder, hvor fremkommeligheden ikke muliggør individuelle løsninger.

Ved implementeringen af klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra juni 2020 tager Jammerbugt Kommune udgangspunkt i, at enfamilieboliger, herunder sommerhuse, i hele kommunen skal have individuelle affaldsløsninger, fordi det giver den bedste service og det bedste resultat for affaldshåndteringen og genanvendelsen. Individuelle affaldsløsninger kræver god fremkommelighed, både i forhold til vejreglerne i det offentlige rum og mht. adgangsforholdene på den enkelte grund. Ved flerfamilieejendomme kan fællesløsninger være den bedste løsning, og der skal i disse tilfælde sikres god tilgængelighed, både i forbindelse med borgernes aflevering af affald i fællesløsningen og ved indsamling af affaldet. Fællesløsninger kan også være en mulighed i sommerhusområder, hvor fremkommeligheden ikke muliggør individuelle løsninger.