5.2 Vindmøller

Vindmøller er en del vigtig del af den grønne omstilling, og omfatter både store vindmøller lokaliseret i vindmølleparker og enkeltstående husstandsvindmøller. 

I omstillingen mod en grøn og vedvarende energi spiller vindmøller en afgørende rolle, og det er nødvendigt at satse både på havvindmøller og på landbaserede vindmøller. Planlægningen for vindmøller på havet er en statslig opgave, hvorimod kommunerne skal planlægge for vindmøller på land.

Der udlægges ikke nye arealer til vindmølleparker i Kommuneplan21. Eventuelle nyudlæg vil blive behandlet som en temarevision i den kommende planperiode.

Nedenfor findes retningslinjerne vedr. vindmøller.