Klima, Energi & Infrastruktur

FN’s Verdensmål kan holde fokus på bæredygtigheden i de tværgående processer og giver mening og ny energi i de samarbejder, der går på tværs. En udvikling med bæredygtighed for øje er nødvendig for at passe på ressourcerne og tage vare på klimaet. I kommuneplanen tages der højde for klimaforandringerne i planlægningen og Jammerbugt Kommune er med til at planlægge for mere grøn energi, der er med til at reducere CO2-udledningen, ligesom vi med DK2020-klimplanen er med til at iværksætte nogle handlinger, der bidrager til den grønne omstilling. En stærk infrastruktur, både fysisk og digitalt, er en forudsætning for at styrke mobiliteten og skabe vækst og beskæftigelse. Jammerbugt Kommune er arealmæssigt en stor kommune, med et stort transportbehov, og derfor skal vi se på nye muligheder i fht tilgængelighed og transport.

Der udlægges ikke nye arealer til vind-og solenergianlæg i Kommuneplan21. Eventuelle nyudlæg vil blive behandlet som en temarevision i den kommende planperiode.