Kommuneplan 21 - Tillæg nr. 13

Rekreativt område, Strandvejen, Blokhus