4.2.5 Friluftsliv og rekreative tiltag inden for Grønt Danmarkskort

Indenfor Grønt Danmarkskort skal friluftsaktiviteterne indpasses sammen med øvrige interesser, og der skal lægges vægt på en flersidig anvendelse af arealerne.

Områder med særlige rekreative interesser og særligt belastede områder mht. til antal besøgende og arten af rekreative aktiviteter bør planlægges adskilt fra særligt sårbare arter og naturtyper.

Der kan opstilles begrænsninger for organiserede aktiviteter f.eks. at antal deltagere, antal af årlige aktiviteter, forbud om aktiviteter på særlige tidspunkter på året.

Friluftsaktiviteter er en vigtig del af det gode liv og breder sig derfor til en stadig større del af det åbne land. Anlæg af cykelstier, vandreruter og ridestier med støttepunkter er et eksempel på, at friluftslivet bliver mere udbredt i det åbne land. Det skal være muligt at indpasse friluftsanlæg og friluftsaktiviteter sammen med de øvrige interesser i det åbne land. Indenfor Grønt Danmarkskort er der særligt fokus på friluftsaktiviteter, som kan styrke tilgængeligheden til naturområderne i Grønt Danmarkskort.

Nogle naturområder kan kun bære et begrænset omfang og type af friluftsaktiviteter af hensyn til natur og dyreliv i området. I andre områder er der gode muligheder for flersidig anvendelse enten uden at det kræver fritidsanlæg eller ved faciliteter, der kan benyttes af forskellige brugergrupper. Ved at koordinerer friluftsaktiviteterne inden for ét bestemt område, kan der opnås synergieffekt mellem aktiviteterne og derved skabes større indhold og kvalitet i området.

Friluftsaktiviteter kan indgå i formidling af natur- og kulturhistoriske interesser i det åbne land. Særligt i kystlandskabet og i de særligt værdifulde naturområder er det vigtigt at sikre og forbedre adgangs- og oplevelsesmulighederne.

For Grønt Danmarkskort se retningslinjeafsnit 2.1 her.