Rammer

loading image
Henter kort...

Under dette faneblad er det muligt at læse beskrivelser af de enkelte lokalområder i kommunen og om de rammebestemmelser, som gælder for den mere deltaljerede planlægning af et område; lokalplanlægningen. 

Et rammeområde er et geografisk afgrænset område, som hjælper planlæggerne med at stedbestemme selve rammebestemmelsen. En rammebestemmelse beskriver i overordnede træk hvad rammens område må anvendes til, hvor højt der må bygges, hvilken miljøklasse der accepteres indenfor det pågældende område.

Kommunen er inddelt i 29 rammeområder (plandistrikter). Hvert enkelt rammeområde har en unik kode, som fortæller om beliggenhed og anvendelse. Et eksempel kan være 27.R1. Det første nummer henviser til rammeområde 27, som er Aabybro, R henviser til at området er udlagt til rekreative formål og 1 er et fortløbende nummer. Der arbejdes med følgende koder

B = Boligområde
C = Centerområde
BE = Blandet bolig og erhverv
E = Erhvervsområde
O = Offentligt område
R = Rekreativt område
S = Sommerhusområde

Derudover er der også fastlagt nogle generelle rammer angiver generelle bestemmelser omkring nogle overordnede forhold, som eksempelvis bebyggelsesforhold, planlægning og miljøklasser.