27.B1 - Parcelhusbyen

10246950

loading image
Henter kort...
static-map
 • Status

  Vedtaget

 • Plannummer

  27.B1

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Området kan anvendes til boligformål, herunder åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

 • Bebyggelsens omfang

  For området omfattet af Lokalplan 1.58 kan der bygges i to etager med en maksimal bebyggelsesprocent på 70. For matr. nre. 1dk, 36a, 35hf, 34u, 34t, del af 35aq og del af 36ed er den maksimale bebyggelsesprocent 40. På matr.nr. 36a kan der opføres byggeri i op til etager. For matr.nr. 40f er den maksimale bebyggelsesprocent 45, og der kan opføres byggeri i op til 1 etage.

 • Specifik anvendelse

  • Bebyggelsesprocent

   30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

  • Bebyggelsesprocent

   40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

27.B1 - Parcelhusbyen

Generelle rammer Link