Forurenede grunde

I Jammerbugt Kommune er der kortlagt en lang række lokaliteter efter Jordforureningslovens bestemmelser. Lokaliteterne kan være kortlagt på Vidensniveau 1 (begrundet mistanke om forurening) eller Vidensniveau 2 (reel viden om forurening).

Nedenfor ses et kort med de kortlagte jordforureninger i Jammerbugt Kommune.

Det er de danske regioner, der har til opgave at undersøge, kortlægge og afværge jordforureninger, som ingen kan drages til ansvar for. Det er kommunernes opgave at påbyde oprensning af jordforureninger, hvor der kan findes en ansvarlig forurener.

Region Nordjylland udgiver hvert år en plan for arbejdet med de forurenede grunde. Planen kan hentes på www.rn.dk.

Statisk kort