Hovedstruktur

Kommuneplan21 er den fysiske plan med geografiske rammer og politiske holdninger til udviklingen.

Kommuneplan21 er bygget op med temaer fra vision, planstrategi og handlingskataloget - og relaterer sig i øvrigt til planlovens struktur af retningslinjer. Rækkefølgen af temaerne og opdelingen - tager afsæt i planstrategiens visionstræ - idet afgrænsningen er lidt anderledes, da der alene ses på geografi og fysiske rammer i Kommuneplan21.

Det betyder blandt andet, at mange elementer fra eksempelvis temaet ”Uddannelse for alle” er indarbejdet i byudviklingstemaet under ”Dit gode liv” og ”Mere i gang - flere i gang”.

Hovedstrukturdelen til Kommuneplan21 er derfor opbygget med følgende temaer:

  • Dit gode liv
  • Oplevelser på Jammerbugtsk
  • Mere i gang - flere i gang
  • Bæredygtighed