Bilag B: Scoping af nye rammeområder

Overbliksskema med resultatet af scoping af kommuneplanens rammeområder.

Rød: Væsentlig påvirkning
Gul: Påvirkning, afhængigt af udførelse
Grøn: Ingen væsentlig påvirkning

I første kolonne "Planscoping" er det angivet, om forslaget til forslag til Kommuneplan21 for Jammerbugt Kommune indeholder ændringer af rammeområder, ift. nye arealudlæg, udvidet/reduceret areal, udtaget område eller ændrede bestemmelser. I de efterfølgende kolonner er det markeret, hvorvidt ændringerne vurderes at have indvirkning på de konkrete miljøtemaer.

 

Planscoping

Natur

Vand

Befolkning

Sikkerhed

Jord

Ressourcer

Luft

Klima

Landskab

Kulturarv

Nye rammeområder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.S9

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.E4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.O9

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.B1 (1)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.R4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.R5

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.B6

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.S5

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.B10

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.B11

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.B4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.B4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.E1

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.R3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udvidelse af eksisterende rammeområder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.R1

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.R9

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.E1

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.E2 (2)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.O1

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.E1

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.R2

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.B2

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.O3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.B6

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.B1

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.B3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændret anvendelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.BE1

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.B2

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.E2 (3)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.E1

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.O1

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.O4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.R5

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.B1 (2)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.O1 (1)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.O1 (2)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.B1

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.R1

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.R6

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.R2

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.R3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.R4 (1)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.R4 (2)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.R1

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.O4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.B1

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.E7

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.R1 (2)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.BE2

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.O2

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.O2

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.O3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rammeområder, der udtages af planlægningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.O6

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.R8

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.BE1

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.E2 (1)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.S1

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.E1

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.R2

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.B2

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.O3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.O5

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.O1

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.B1

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.E1

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.R4 (3)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.E2

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.B4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.B9

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.E5

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.R1 (1)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.R10

X