5.7.3 Helikopterbase

Statisk kort

5.7.3 Helikopterbase

Indflyvningszonerne til helikopterbase (HEMS-base) beliggende ved V. Hjermitslev skal respekteres i forbindelse med byggeri, anlæg, beplantning mv. og planlægning.

Af kortet i redegørelsen fremgår det, i hvilken kote (DVR90), hvorunder der må etableres byggeri eller anlæg indenfor  indflyvningszonen. 

Flyvning til og fra basen sker via fastlagte flyvekorridorer og -sektorer omkring basen. Sikring af flyvekorridorer og -sektorer sker via et hindringsgrænseplan. Der er behov kommuneplanretningslinjer, der skal fastlægge restriktioner for højde på bebyggelse, anlæg og beplantning mv. i flyvekorridorer og -sektorer. Retningslinjen sikrer overholdelse af hindringsgrænseplanet.

Der udlægges derfor en afgrænset zone, hvor indenfor restriktionerne vil være gældende. Zonen kaldes i kommuneplanen for indflyvningszone.

Indflyvningszonerne er fastlagt med udgangspunkt i reglerne i BL 3-8 Bestemmelser om etablering og drift af helikopterflyvepladser.