5.7.1 Havne

Statisk kort

5.7.1 Havne

Jammerbugt Kommune har tre havne - Gjøl, Attrup og Haverslev. Kommunen er positive overfor moderate udvidelser af Gjøl og Haverslev havne.

De eksisterende havne ligger alle ved mindre byer. Havnene er velforsynede med servicefaciliteter, men der er stadig brug for kvalitetsforbedringer, information og lignende, der både vil kunne bruges som et middel til sæsonforlængelse, og til at gæstesejlere i højere grad føler sig velkomne.

I 2017 udarbejder Jammerbugt Kommune i tæt samspil med lokalsamfundene langs Limfjorden en Masterplan for Limfjordsområdet, der skal kortlægge de rekreative, turisme- og bosætningsmæssige potentialer ved Limfjorden. Masterplan Limfjordslandet skal være være medvirkende til et godt afsæt for at igangsætte initiativer, der kan bidrage til en positiv udvikling i Limfjordsområdet.

Jammerbugt Kommune er positive overfor en moderat udvidelse af kapaciteten på både Gjøl Havn og Haverslev Havn. Attrup Havn ligger i et internationalt naturbeskyttelsesområde (Ramsarområde, EF-fuglebeskyttelsesområde samt Habitatområde), og en planlægning ved Attrup Havn vil kræve forudgående ophævelse af planlægningsforbuddet hos den statslige myndighed på området.