4.2.3 Rekreative anlæg i højt prioriterede landbrugsområder

Ved inddragelse af arealer til rekreative anlæg skal der inden inddragelsen foretages en vurdering af landbrugets udviklingsmuligheder.

De højt prioriterede landbrugsarealer er fast lagt i kapitel 2.5 Landbrug og er følgende:

Område 2, Gøttrup
Område 5, Brovst-Fjerritslev
Område 9, Nørre Økse
Område 12, V. Hjermitslev
Område 15, Birkelse Hgd.

Rekreative anlæg i nærheden af landbrug kan begrænse landbrugenes udviklingsmuligheder. De typiske gener som støv, støj , lugt og fluer skal søges undgået ved at have afstand mellem landbrug og rekreative anlæg. Inden der inddrages arealer inden for 1.000 meter fra eksisterende store landbrug, skal der derfor laves en vurdering af, om det vil påvirke de pågældende landbrugs mulighed for at udvikle sig.