2.5.4 Område 4, Svinkløv

I dette område skal landbruget underordne sig de væsentlige natur- og friluftinteresser.

Kun i ganske særlige tilfælde vil der kunne opføres byggeri og anlæg i området.

Jordbrugserhvervet er lavt prioriteret i området, og jordbrugserhvervet vil i de kommende år måske kunne fortsætte på det nuværende relativt lave niveau. Der er tale om et område, hvor turisme og naturen har stor betydning, og derfor er området ikke velegnet til landbrugsudvikling på lang sigt. Landbrugsdriften indenfor området ses primært som del af naturpleje i form af afgræsning. I området er der flere eksisterende sommerhusområder samt interesse for nye.