2.1 Grønt Danmarkskort og Natur

Grønt Danmarkskort er et samlet netværk bestående af de selvstændige udpegninger: Natura 2000-områder, særligt værdifulde naturområder, potentielle naturområder, økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser.

Grønt Danmarkskort er et samlet netværk af naturområder i Danmark på tværs af kommunegrænserne. Det tager udgangspunkt i vores eksisterende og mest værdifulde natur og giver et overblik over sammenhængen i den samt mulighederne for at skabe ny natur og skabe mere sammenhæng.

Grønt Danmarkskort tjener som et planlægningsværktøj, der kan sætte rammer for at prioritere udvikling af naturen i Jammerbugt Kommune. Således er det inden for Grønt Danmarkskort, at den mest værdifulde natur og de største potentialer for naturgenopretning og styrkelse af biodiversiteten befinder sig. Fremtidige tiltag på naturområdet bør derfor prioriteres inden for udpegningerne.