Fremtidigt Vandbehov

Jammerbugt Kommune har i 2021 et befolkningstal på 38.176. I år 2031 forventes tallet at være faldet til ca. 37.820.

En gennemsnits dansker bruger omkring 100 liter vand i døgnet, hvilket svarer til ca. 40 m3 om året. Det betyder, at vandværkerne i kommunen i 2031 skal levere ca. 14240 m3 mindre. Der kan eventuel komme en øget vandmængde til industri og erhverv. Denne vandmængde er vanskelig at fremskrive, idet forbruget er afhængigt af virksomhedstype og konjukturer.

Vandværkerne i Jammerbugt Kommune får generelt en 30-årig indvindingstilladelse med et tillæg til den ansøge mængde på 25% for at tage højde for udvikling i befolkningstal med mere.

Jammerbugt Kommune vurderer, at der er plads i de nuværende tilladelser til den anslåede vandmængde.

Skulle der blive behov for endnu mere drikkevand, er der stadig ressourcer til udvidelser i kommunen.