Det særlig behov for udlæg i OSD og indvindingsoplande

Byudvikling skal ifølge staten ske indefra og ud. Nye byudviklingsområder skal paceres i tilknytning til eksisterende by (byzone), idet byudviklingen skal være samfundsøkonomisk forsvarlig og det åbne land skal friholdes for spredt bebyggelse.

Nye byudviklingsområder i Jammerbugt Kommune skal derfor findes i tilknytning til de eksisterende byer.