loading image
Henter kort...

Kaas

Kaas-området er afgrænset af Pandrup by mod nord, Pandrup Industriby mod øst og Moseby mod vest. Det grænser desuden op til Birkelse og Aabybro planområder. Området hænger tæt sammen med både Pandrup og Moseby, hvor en del af den private og offentlige service findes. Området har tidligere hørt sammen med Hjørring amt.