Bilag A: Scoping af retningslinjer

Overbliksskema med resultatet af scoping af kommuneplanens retningslinjer.

Rød: Væsentlig påvirkning
Gul: Påvirkning, afhængigt af udførelse
Grøn: Ingen væsentlig påvirkning

I første kolonne "Planscoping" er det angivet, om forslag til Kommuneplan21 for Jammerbugt Kommune indeholder ændringer af retningslinjerne. I de efterfølgende kolonner er det markeret, hvorvidt ændringerne vurderes at have indvirkning på de konkrete miljøtemaer.

 

Planscoping

Natur

Vand

Befolkning

Sikkerhed

Jord

Ressourcer

Luft

Klima

Landskab

Kulturarv

1 Byer & Byudvikling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Bymønster og byudvikling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Byrollemønster

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Udvikling i landsbyer

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Strategisk planlægning for landsbyer

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4 Udpegning af omdannelseslandsbyer

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5 Arealer til byudvikling

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6 Omdannelse og fortætning af bymiljøer

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.7 Byudvikling i højt prioriterede landbrugsområder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.8 Byudvikling og nærrekreative områder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.9 Byudvikling og det overordnede vejnet

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.10 Beskyttelseszoner langs overordnede veje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.11 Støjbelastede arealer

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.12 Flexboliger

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Detailhandel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 Detailhandelsstruktur

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Bymidter

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 Lokalcentre

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4 Enkeltstående butikker

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5 Områder til butikker med særligt pladskrævende varegrupper

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6 Aflastningsområde

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.7 Turistattraktioner mv.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.8 Salg af egne produkter

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Det åbne land

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Grønt Danmarkskort og natur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Grønt Danmarkskort

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Natura 2000-områder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Særligt værdifulde naturområder

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 Potentielle naturområder

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5 Økologiske forbindelser

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6 Potentielle økologiske forbindelser

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.7 Lavbund og potentielle vådområder

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.8 Efterbehandling af råstofområder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.9 Bekæmpelse af invasive arter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Landskab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Bevaringsværdige landskaber

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Større, sammenhængende landskaber

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Geologiske bevaringsværdier

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Skovrejsning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Skovrejsning

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Områder, hvor skovrejsning er uønsket

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Kystnærhedszonen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1 Bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 Planlægning i kystnær byzone

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3 Udviklingsområdet for Området Fårup – Jambo

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4 Udviklingsområdet for Området Gjøl

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.5 Udviklingsområdet for Området Slette Strand – Hjortdal

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.6 Udviklingsområdet for Området Thorup Strand - Klim Camping

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.7 Udviklingsområdet for Området Ø-land – Limfjorden

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.8 Offentlighedens adgang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.9 Kystsikring i særlige tilfælde

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Landbrug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1 Område 1, Thorup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2 Område 2, Gøttrup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3 Område 3, Bygholm Vejle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.4 Område 4, Svinkløv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.5 Område 5, Brovst-Fjerritslev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.6 Område 6, Blokhus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.7 Område 7, Lundergård Mose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.8 Område 8, Sandmosen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.9 Område 9, Nørre Økse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.10 Område 10, Limfjorden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.11 Område 11, Saltum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.12 Område 12, V. Hjermitslev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.13 Område 13, Pandrup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.14 Område 14, Ryå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.15 Område 15, Birkelse Hgd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.16 Område 16, Store Vildmose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.17 Område 17, Aabybro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Vand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1 Særlige drikkevandsinteresser

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Kulturhistorie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Kulturmiljøer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Værdifulde kulturmiljøer

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Bevaringsværdige bygninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Ændret anvendelse af historisk værdifulde bygninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Bevaringsværdige bygninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Beskyttede kirker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 Beskyttelse af kirkernes fremtræden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Beskyttelseszoner omkring kirker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Erhverv & Turisme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Virksomheder og forurening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Afstand mellem forurenende aktiviteter og forureningsfølsom anvendelse

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Risikovirksomheder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Turisme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Turismestrategi

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Ferie- og fritidsanlæg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Rekreative anlæg i højt prioriterede landbrugsområder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5 Friluftsliv og rekreative tiltag inden for Grønt Danmarkskort

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.6 Sommerhusområder

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.7 Campingpladser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.8 Overnatningsmuligheder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.9 Badevand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Klima, Energi & Infrastruktur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Klimatilpasning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1 Arealer i fare for oversvømmelse

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Håndtering af vand i lokalplanlægning

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 Erosionstruede kyster

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Vindmøller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1 Vindenergiforhold

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Opstillingsmønstre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 Afstandskrav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4 Udseende for møller over 25 meter

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5 Radiokæder og flyvepladser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.6 Vedligehold

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.7 Husstandsvindmøller, minivindmøller og mikrovindmøller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Biogasanlæg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1 Biogas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Solenergianlæg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1 Solenergianlæg, placering

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2 Solenergianlæg, planlægning

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Tekniske anlæg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.1 Naturgasledninger og højspændingsforbindelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.2 Kollektive energiproduktionsanlæg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.3 Antenne- og telemaster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.4 Affaldshåndtering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.5 Tekniske anlæg i Grønt Danmarkskort

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.6 Tekniske anlæg i kystnærhedszonen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Infrastruktur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.1 Arealreservationer til nye veje og vejudvidelser

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.2 Vejadgange og vejtilslutninger til trafikveje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.3 Overordnet vejstruktur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.4 Cykel-og naturstier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.5 Trafiksikkerhedsrevision

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.6 Trafiksikkerhedsplan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.7 Kollektiv trafik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.8 Parkering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 Havne, lufthavne og landingspladser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.1 Havne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2 Lufthavn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.3 Helikopterbase

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.4 Udbygning og planlægning af landingspladser