Administrationsgrundlag for håndtering af vand i planlægningen

Administrationsgrundlag for håndtering af vand i planlægningen

Jammerbugt Kommune har i kommuneplanen udpeget arealer, der er i fare for oversvømmelse fra havvand, nedbør og vandløb, se retningslinjeafsnit 5.1 Klimatilpasning.

I de senere år har vi set en stigning i det terrænnære grundvand, men da eksisterende data for grundvand ikke er tilstrækkeligt til en valid udpegning af, hvilke områder der kan være berørt, har Jammerbugt Kommune valgt ikke at medtage grundvand i udpegningen af arealer i fare for oversvømmelse.

I stedet har Jammerbugt Kommune udarbejde et administrationsgrundlag, der skal tages i anvendelse alle steder i kommunen, når der foretages lokalplanlægning.

Se ​"Administrationsgrundlag for håndtering af vand i planlægningen" her