4.2 Turisme

Jammerbugt Kommune er Nordjyllands største turistkommune målt på overnatninger (1.715.242 mio. kommercielle overnatninger i 2020), og turismeomsætningen udgør ca. 1,6 mia. kr. årligt og 10 % af den samlede beskæftigelse. Globalt er turisme og oplevelsesøkonomi en vækstbranche og den nationale turismestrategi har store ambitioner for udvikling af turismen. Turismesektoren rummer med andre ord et erhvervsmæssigt potentiale såfremt overnatnings- og oplevelsesprodukterne udvikles med afsæt i gæsternes ønsker til kvalitet, autenticitet og service.