5.2.5 Radiokæder og flyvepladser

Vindmøller skal respektere Telestyrelsens radio- og radarkædeforbindelser og maritime anlæg og forsvarets radioanlæg.

Indenfor en radius af 12 km fra flyvestation Aalborg eller indenfor 5 km fra forsvarets øvelsespladser samt skyde- og øvelsesterræner skal Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste høres inden opstilling af vindmøller af hensyn til flyvesikkerheden.

Endvidere skal højdegrænseplanet i den godkendte indflyvningsplan for Aalborg Lufthavn respekteres.

Indflyvningszonerne til helikopterbase (HEMS-base) beliggende ved V. Hjermitslev skal respekteres.

Der kan ikke opstilles vindmøller, der forstyrrer overordnede radiokædeanlæg og maritime anlæg.
Vindmøller, der gennembryder højdegrænseplanet/indflyvningszonen for Aalborg Lufthavn og helikopterbasen ved V. Hjermitslev, kan ikke opstilles uden Trafikstyrelsens accept heraf.