5.2.6 Vedligehold

Vindmøller skal vedligeholdes, så de er driftsklare. Hvis en mølle har været ude af drift i et år, skal den fjernes for ejers regning.

Vindmøller, der ikke producerer el, skal fjernes, så de ikke skæmmer landskabet unødigt.