5.7 Havne, lufthavne og landingspladser

Jammerbugt Kommune har tre havne - Gjøl, Attrup og Haverslev. De eksisterende havne ligger alle ved mindre byer. Havnene er velforsynede med servicefaciliteter, men der er stadig brug for kvalitetsforbedringer, information og lignende, der både vil kunne bruges som et middel til sæsonforlængelse, og til at gæstesejlere i højere grad føler sig velkomne.

Aalborg Lufthavns position som et stærkt knudepunkt for både nationale og internationale forbindelser skal styrkes. 
En vigtig forudsætning for at sikre mobiliteten omkring Aalborg Lufthavn er at minimere antallet af fuglekollisioner. Hvis der er ønske om at etablere anvendelser der kan tiltrække fugle, er det vigtigt at indlede en tidlig dialog mellem kommune, bygherrer og lufthavnens civile og militære del. På den måde kan planlægning og anlæg foregå på det rigtige forudsætninger og med de rigtige foranstaltninger.

I Thorupstrand ligger en af Danmarks største kystfiskerlandingspladser, hvor fiskekutterne trækkes op på stranden.
I Slettestrand ligger et bådebyggeri og kystkulturcenter, som er indrettet i den gamle redningsstation, og fungerer som et aktivt center omkring restaurering, nybygning, kopibygning, vedligeholdelse, udforskning, formidling, uddannelse og sejlads med havbåde og andre bådtyper i traditionen af klinkbyggede fartøjer.